Dlaczego ubrania ostrzegawcze są ważne?

Dlaczego ubrania ostrzegawcze są ważne?

kurtki odblaskowe

Ubrania ostrzegawcze to odzież, która wiele osób ma obowiązek nosić na co dzień. Kto to taki? Są to zarówno osoby wykonujące prace drogowe, nadzorujące ruch oraz wykonujące prace przy wykonywaniu, której muszą być widoczni . W skrócie przepisy BHP i regulacje dot. noszenia odblasków obejmują zawody, w których występuje pewne ryzyko i zagrożenie dla zdrowia. Dziś spróbujemy przybliżyć, dlaczego kamizelki, znaki i kurtki odblaskowe są istotne.

Cel odzieży ostrzegawczej

Głównym powodem dlaczego przepisy narzucają stosowanie tego typu ubrań jest bezpieczeństwo pracowników. Przy występowaniu niektórych zawodów występują bezpośrednie czynniki, które mogą narazić życie pracowników na niebezpieczeństwo. Są to m.in. prace z przedmiotami ostrymi i wystającymi oraz z elementami o szorstkich powierzchniach. Również w przypadku pracy przy ruchu drogowym, zarówno przy robotach, jak i w sytuacji kierowania ruchem bądź prowadzenia kolumny pieszych są wymagane odblaski. Same czynniki wskazują na to, że wykonywanie takiej pracy może stwarzać niebezpieczeństwo i przepisy dot. zachowania ich bezpieczeństwa są jak najbardziej wskazane.

 

Odpowiednia odzież pracownicza ma często również za zadanie chronić pracowników przed ogniem i  substancjami chemicznymi, z którymi mają styczność w pracy. Do tego celu jest stosowany specjalny typ odzieży. Takie specjalistyczne ubrania, buty oraz inne potrzebne sprzęty np. chroniące oczy są do zakupienia w sklepach zapewniających sprzęt BHP.

Kto powinien zapewniać odzież odblaskową w miejscu pracy?

Należy pamiętać, że w miejscu pracy, w którym przepisy BHP narzucają obowiązek stosowania odzieży ostrzegawczej to pracodawca ma za zadanie zapewnić ją pracownikom. Szef nie może narzucić pracownikom konieczności zakupu takich ubrań na własny koszt. Za zakupioną przez nich odzież BHP taką jak np. obowiązkowa do pracy bluza odblaskowa oraz inne elementy odzieży i sprzętu, powinni dostać całkowity zwrot pieniędzy.

 

Ubrania ostrzegawcze są jednym z najważniejszych sprzętów przy wykonywaniu zawodu budowlańca, strażaka, policjanta i osoby kierującej ruchem. Ale to nie wszystkie zawody, które mają obowiązek stosować odblaski. Wiele osób ma nakaz stosowania ich np. na halach produkcyjnych. Mamy nadzieję, że w tym artykule przybliżyliśmy powód, dla którego są obowiązkowe.